کارگاه موسیقی گفتار

کارگاه موسیقی گفتار

مدرس: محمدرضا علیمردانی۱۴۰۲/۷/۲۷
ادامه مطلب
کارگاه ایده تا اجرا پادکست

کارگاه ایده تا اجرا پادکست

مدرس: نیما رنجبرنژاد۱۴۰۲/۷/۲۶
ادامه مطلب
کارگاه دوبله مقدماتی

کارگاه دوبله مقدماتی

مدرس: پرستو موسوی۱۴۰۲/۷/۲۵
ادامه مطلب
کارگاه چیستی و چرایی نمایش صوتی

کارگاه چیستی و چرایی نمایش صوتی

مدرس: عمادالدین متین۱۴۰۲/۷/۲۵
ادامه مطلب
کارگاه دکلمه: از مبانی و اصول تا بازار کار

کارگاه دکلمه: از مبانی و اصول تا بازار کار

مدرس: کیمیا اسلامی۱۴۰۲/۷/۲۴
ادامه مطلب
کارگاه ساختار سخنرانی

کارگاه ساختار سخنرانی

مدرس: پیمان طلایی۱۴۰۲/۷/۲۴
ادامه مطلب
کارگاه آداب گفتگو و مصاحبه

کارگاه آداب گفتگو و مصاحبه

مدرس: آمنه رضوانی۱۴۰۲/۷/۲۳
ادامه مطلب
کارگاه طنازی در قلم

کارگاه طنازی در قلم

مدرس: نرگس غیور۱۴۰۲/۷/۲۳
ادامه مطلب
کارگاه فن‌بیان و سخنوری ۱۲

کارگاه فن‌بیان و سخنوری ۱۲

مدرس: محمد حسین تفریشی۱۴۰۲/۷/۲۳
ادامه مطلب
کارگاه اصول گویندگی و متن‌خوانی

کارگاه اصول گویندگی و متن‌خوانی

مدرس: پیمان طالبی۱۴۰۲/۷/۲۲
ادامه مطلب
کارگاه چگونه از ایده به موضوع برسیم

کارگاه چگونه از ایده به موضوع برسیم

مدرس: نرگس غیور۱۴۰۲/۷/۲۲
ادامه مطلب
کارگاه فن‌بیان و سخنوری ۱۱

کارگاه فن‌بیان و سخنوری ۱۱

مدرس: محمد حسین تفریشی۱۴۰۲/۷/۲۰
ادامه مطلب