معرفی تیم دبیران دومین جشنواره ملی گویندگی، اجرا و سخنوری مولانا

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۴/۲۶
زمان مطالعه: 1دقیقه

"مریم حسین‌پور" 
دبیر جشنواره

● موسس و دبیر کانون هنرمندان صدا 
● دبیر برگزیده جشنواره ملی رویش در حوزه کانون‌های خبر و رسانه 
●چهره موفق فرهنگی سال ۹۹
●موسس و مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری هنر صدا و بیان برتر
مدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی 

 

 

"محمد امین بدیعی"
دبیر اجرایی

●دبیر جشنواره رویش
●دبیر کل کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه دامغان
●دبیر همایش روز فیزیک
●عضو انجمن صلح و دوستی یونسکو

 

 

عمادالدین متین

"عمادالدین متین"
دبیر محتوایی

● دبیر ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم.
● معاون اجرایی سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
● دبیر نخستین هفته مونولوگ کانون تئاتر دانشگاه دامغان.
● مسئول دبیرخانه دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال.
● مسئول دبیرخانه سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال.
● مسئول دبیرخانه چهارمین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال.
● عضو تیم روابط عمومی دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه و عکس امید.

موارد پیشنهادی

مشاهده بیشتر